Huisregels en privacy

U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Graag vragen wij u nog even uw aandacht voor het volgende:

Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.
Fysiotherapie zit niet altijd in het basispakket, bij een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling wel.  Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden.

U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, fysiotherapie, golf fysiotherapie, arbo-advies, ruitertraining, echografie, dry needling, kinesio-taping, Mulligan therapie, acupunctuur.

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-18.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-19.30 uur. Als u graag een vroege of late afspraak wilt, laat dit dan even weten bij het maken van een afspraak. Telefonisch zijn wij bij voorkeur bereikbaar van 08.00-12.30 uur met uitzondering van woensdag op telefoonnummer 035-6247290. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken.

Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch of per e-mail fysioteam@planet.nl regelen. Bij voorkeur ’s morgens.
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, kunnen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Studenten Manuele Therapie van de SOMT Amersfoort lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysioteam Hilversum gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
Fysioteam Hilversum is aangesloten bij de KNGF, NVMT en NVA en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysioteam Hilversum incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling: Fysioteam Hilversum is aangesloten bij het KNGF en de Fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.
In de wachtkamer ligt een patiënten informatiemap waar U alle huisregels rustig na kunt lezen.
In de wachtkamer kunt deze informatie ook vinden op de doorlopende presentatie van de praktijk.

Wij danken u voor uw medewerking.
Fysioteam Hilversum

<