Tarieven en verzekering 2019

Verzekeraars

Fysiotherapie zit in de meeste gevallen in een aanvullende verzekering

Zoals u aan de vele logo’s onderaan deze pagina kunt zien, hebben wij met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. U hoeft daardoor dus meestal geen eigen bijdrage te betalen. Afhankelijk van de polis die u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, kunnen er wel beperkingen zijn wat betreft het aantal behandelingen, of het maximaal te vergoeden bedrag, dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u een lijst met de in 2019 geldende tarieven.

Ieder jaar krijgen zorgverleners contracten van zorgverzekeraars aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan de praktijk moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. Door de jaren eisen zorgverzekeraars in toenemende mate steeds meer (en dit neemt met het jaar toe) van de zorgverleners, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Toename van overmatige en tijdrovende administratie.
Wij worden geacht iedere klant een klantentevredenheidsonderzoek te sturen en in te laten vullen.
Wij moeten ons houden aan een gemiddeld aantal behandelingen per klacht. Een gemiddelde dat op een onnavolgbare, niet-transparante manier word berekend. Dit heet de Behandel-index.
Wanneer wij aan (onder andere) bovenstaande punten niet voldoen, dan volgen er financiële sancties.
Ieder jaar krijgen zorgverleners contracten van zorgverzekeraars aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan de praktijk moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. Door de jaren eisen zorgverzekeraars in toenemende mate steeds meer van de zorgverleners, waardoor mogelijk de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.

Ten gevolgen van deze ontwikkeling kunnen wij contracten van zorgverzekeraars ENO (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect) en Zorg & Zekerheid per 1 januari 2019 niet accepteren.
Bent u bij ENO of Zorg & Zekerheid(aanvullend)verzekerd? Dan betekent dat uw verzekering de fysiotherapie niet meer volledig vergoed.
De zittingen dient u voortaan via pin-betaling bij ons af te rekenen waarna u (een percentage van) de kosten kan declareren bij uw zorgverzekering, net zoals u bijvoorbeeld doet bij de tandarts.
Wij voelen ons gedwongen tot deze keuze omdat wij bang zijn dat als wij wel akkoord gaan dit ten koste kan gaan van de zorg die wij aan u verlenen.

U kunt eventueel overstappen naar een verzekeraar waar Fysioteam wel een contract mee heeft.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze informatie vragen ontstaan, dan beantwoorden wij deze graag.

Geen eigen risico

De behandeling fysiotherapie telt niet mee voor uw eigen risico. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van chronische aandoeningen die staan vermeld op de lijst Borst. De eerste 20 behandelingen van deze aandoeningen worden alleen vergoed wanneer u daar een aanvullende verzekering voor hebt afgesloten. Vanaf de 21e behandeling worden deze behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
Indien U niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie, dient U na elke behandeling de factuur per pin betaling te voldoen. Vergeet u uw pinpas niet mee te nemen. Voor meer informatie kunt u het best contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Geen verwijzing nodig

Voor fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, arbo-advies, echo-diagnostiek en diagnostisch advies is geen verwijzing van een arts nodig. Bij klachten met een chronisch karakter, die vermeld staan op de lijst Borst, heeft u wel een schriftelijke verwijzing nodig voor fysiotherapie.

Acupunctuur is vaak verzekerd als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is vaak niet of niet volledig. Dit is soms beperkt in het aantal consulten of er is sprake van een maximale vergoeding. Kijk hier voor in uw polis of informeer vooraf bij uw zorgverzekering. U kunt ook de website www.acupunctuur.nl raadplegen voor de dekking van uw polis bij uw zorgverzekering

Tarieven 2019

 

Soort behandeling

Prijs                                                                                                                Prijs

 Screening en intake en onderzoek  (nr. zorgverzekering:1864)  € 41,25

Screening (nr. zorgverzekering: 1850)

€ 11,15     Screening aan huis (nr. 1851)                                                             € 22,15

Onderzoek na screening (nr. zorgverzekering: 1860)

€ 30,10   Intake en onderzoek na screening aan huis (nr. 1861)                     € 41,10

Fysiotherapie consult (nr. zorgverzekering: 1000)

€ 30,70    Fysiotherapie consult aan huis (nr. 1001)                                             € 41,70

Manuele therapie consult (nr. zorgverzekering: 1200)

€ 39,90    Manuele therapie consult aan huis  (nr. 1201)                                      € 50,90

Intake en onderzoek na verwijzing (nr. zorgverzekering: 1870)

€ 39,80     Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (nr. 1871)                      € 50,80

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (nr. zorgverzekering 1400)

€ 53,75     Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis (nr. 1401)                   € 62,50

Lang consult met complexe en/of meervoudige zorgvragen (nr. 1700)

€ 41,70    Lang consult met complexe en/of meervoudige zorgvragen (nr. 1701) € 62,50

Telefonisch consult (nr. zorgverzekering: 1920)

€ 10,00

Acupunctuur tarieven 2019

Diagnostisch consult acupunctuur ( 1 e bezoek)

€ 67,80

Behandeling acupunctuur

€ 57,80

Kort eenmalig diagnostisch advies

€ 57,80

 

logos zorgverzekeraars
kab geschillen

 

<