You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opmerkingen

Opmerkingen over uw behandeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling of de manier waarop uw therapeut of een andere medewerker van de praktijk met u omgaat. Maakt u uw klachten dan vooral kenbaar. Dat is niet alleen het beste voor uzelf, het is ook van belang voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie in het algemeen.

Ga in gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of om contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt: voor een professional is alles bespreekbaar. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. U kunt dan iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Gespreksadvies

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook terecht voor het melden van problemen als u niet direct een klacht in wilt dienen.

Een officiële klacht indienen

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd eventuele kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. In de wachtruimte van onze praktijk is een folder beschikbaar.