You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tarieven

Fysiotherapie zit in de meeste gevallen in een aanvullende verzekering

Voor 2021 hebben wij alle contracten weer geaccepteerd!

Zoals u aan de vele logo’s onderaan deze pagina kunt zien, heeft fysiotherapiepraktijk Fysioteam Hilversum met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U hoeft daardoor dus meestal geen eigen bijdrage te betalen. Afhankelijk van de polis die u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, kunnen er wel beperkingen zijn wat betreft het aantal behandelingen, of het maximaal te vergoeden bedrag, dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u een lijst met de in 2021 geldende tarieven.

Geen eigen risico

De behandeling fysiotherapie telt niet mee voor uw eigen risico. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van chronische aandoeningen die staan vermeld op de lijst Borst. De eerste 20 behandelingen van deze aandoeningen worden alleen vergoed wanneer u daar een aanvullende verzekering voor hebt afgesloten. Vanaf de 21e behandeling worden deze behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
Indien U niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie, dient U na elke behandeling de factuur per pin betaling te voldoen. Vergeet u uw pinpas niet mee te nemen. Voor meer informatie kunt u het best contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Geen verwijzing nodig

Voor fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, arbo-advies, echo-diagnostiek en diagnostisch advies is geen verwijzing van een arts nodig. Bij klachten met een chronisch karakter, die vermeld staan op de lijst Borst, heeft u wel een schriftelijke verwijzing nodig voor fysiotherapie.

Acupunctuur is vaak verzekerd als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is vaak niet of niet volledig. Dit is soms beperkt in het aantal consulten of er is sprake van een maximale vergoeding. Kijk hier voor in uw polis of informeer vooraf bij uw zorgverzekering. U kunt ook de website www.acupunctuur.nl raadplegen voor de dekking van uw polis bij uw zorgverzekering. fysiotherapie hilversum, dry needling hilversum, fysio hilversum, fysiotherapeut hilversum

Tarieven 2024
Soort behandeling Prijs
Screening en intake en onderzoek (nr. zorgverzekering:1864) € 49,30
Screening (nr. zorgverzekering: 1850) € 15,10
Onderzoek na screening (nr. zorgverzekering: 1860) € 34,90
Fysiotherapie consult (nr. zorgverzekering: 1000) € 39,40
Manuele therapie consult (nr. zorgverzekering: 1200) € 48,70
Intake en onderzoek na verwijzing (nr. zorgverzekering: 1870) € 47,60
Lang consult met complexe en/of meervoudige zorgvragen (nr. 1700) € 48,10
Telefonisch consult (nr. zorgverzekering: 1920) € 39,40
Screening aan huis (nr. 1851) € 28,50
Fysiotherapie consult aan huis (nr. 1001) € 48,30
Manuele therapie consult aan huis (nr. 1201) € 57,45
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (nr. 1871) € 58,10