You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Beleid Discus

Richard Beelen en Izaäk Moggré

(ACUTE) DISCUSKLACHTEN

Plan 1
Kiezen voor geleid actief belastingsmodel in tegenstelling
met de vaak geadviseerde totale bedrust met onduidelijke
lengte in tijd en in belastingsopbouw.

Tijd Huisarts Fysio/manueel therapeut
0-5 dagen T.C. bedrust + medicatie –
consult H.A. M.T. overwegen

1 week voortzetten medicatie begeleiding
sedatie – geleid actief
reactiveren
2 weken afbouw medicatie opbouw isometrisch
oefenen +
niet pijn afhankelijk
maar per quotum
4 weken controle H.A. opbouw dynamisch
oefenen
– advies: 1 houding
2 beweging
3 werk
4 ter preventie
6 weken hervatten dynamische sporten

bij resultaat < 75% evaluatie huisarts fysio/manueel therapeut
resultaat zou binnen 6-9 consulten FT/MT mogelijk zijn

Voorwoord
Hoofdstuk 1 – 3
Hoofdstuk 4 – 6
Implementatie fysiomanuele therapie
Implementatie huisarts
Beleid SIG
Beleid Discus
Beleidsplan chronische rugklachten
Schema rugklachten
Beleidsplan lage rugklachten
Literatuur