You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Beleidsplan chronische rugklachten

Richard Beelen en Izaäk Moggré

CHRONISCHE A-SPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN

Vervolgbeleid

1. Onderzoek/advies manueel therapeut, zo nodig behandelen.

2. Werkplekanalyse/bezoek, evt. ARBOdienst inschakelen.

3. Rugtraining (motivatie/indicatie bepalen). Core stability training

4. Sportadvisering, stimuleren en geruststellen.

5. Opbouw cardio-respiratoir systeem

Voorwoord
Hoofdstuk 1 – 3
Hoofdstuk 4 – 6
Implementatie fysiomanuele therapie
Implementatie huisarts
Beleid SIG
Beleid Discus
Beleidsplan chronische rugklachten
Schema rugklachten
Beleidsplan lage rugklachten
Literatuur