You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Schema rugpijn

Richard Beelen en Izaäk Moggré

DE (ACUTE) DISCUSPROTRUSIE
KENMERKEN:
– sokken/schoenen niet aantrekken (flexie-deflexiepijn)
– zitten toename klachten (L5-S1)
– (lang) staan klachten (L4-L5) – niet/nauwelijks draaien in bed
– einde dag toename klachten – soms uitstraling (pseudo-radiculair)
– staat vaak in antalgische deviatie en neemt af bij uitschakelen zwaartekracht

Plan 1 Tijd gecontingenteerd is ongelijk aan pijn gecontigenteerd!

Kiezen voor geleid actief belastingsmodel in tegenstelling met de vaak geadviseerde totale bedrust met onduidelijke lengte in tijd en in belastingsopbouw.

Tijd Huisarts Fysio/manueel therapeut 6-9 consulten
0-5 dagen T.C. ->bedrust Fowler houding + medicatie (NSAID+spierrelaxantia+paracetamol) consult H.A. overwegen M.T./ folder A–>
1 week voortzetten medicatie+ controle H.A.–> begeleiding sedatie – geleid actief reactiveren
2 weken afbouw medicatie – -> opbouw isometrisch oefenen +niet pijn afhankelijk maar per quotum
4 weken controle H.A.. opbouw dynamisch oefenen- advies: houding/ beweging /werk ter preventie rugklachten
6 weken hervatten dynamische sporten
bij resultaat < 75% evaluatie H.A.-F.T./M.T.
SACRO-ILIACALE GEWRICHT
KENMERKEN:
– pijn ter hoogte van sacro-iliacale gewricht- vooral bij traplopen klachten
– soms uitstralend naar: 1. bekkenrand 2. dorso-laterale bovenbeen tot knie.
* Oriëntatie testen: 1. Vorlauffenomeen, 2. Compressie/Gapping test 1 en 2, 3. Ligamentaire testen,
Zo nodig : 4. Omgekeerde Lasègue test (drie fase test)
Plan 2 Tijd gecontingenteerd is ongelijk aan pijn gecontigenteerd!
Tijd Huisarts Manuele therapie 6-8 consulten
0 weken N.S.A.I.D. oefening + advies folder C—-> overwegen M.T./(F.T.)
(Lopen met grote stappen)
1 week voortzetten N.S.A.I.D.
2 weken controle H.A.—> bij aanhoudende klacht M.T.(F.T.)
4 weken controle H.A.—-> bij aanhoudende klacht M.T.(F.T.)
6 weken evaluatie H.A./M.T.(F.T.) zo nodig verwijzen naar specialist—->
A-SPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN
KENMERKEN: Er zijn géén specifieke extra klachten.

Plan 3 Tijd gecontingenteerd is ongelijk aan pijn gecontigenteerd!

Tijd Huisarts Fysio/manueel therapeut
0-2 dagen rust + medicatie + voorlichting folder A + B Geen F.T./M.T eerste 4 weken!
1 week rust op de dag, geleidelijk belasten, 5 min. regime per half uur
2 weken afbouw dagrust, 5 min.regime aanhouden, bevorderen activiteit + controle H.A..
3 weken 5 min. regime,opbouw activiteiten
4 weken controle h.a. + bij aanhoudende klachten f.t. overwegen bij minder dan 50% verbetering–>Starten oefenen 5 weken lang, sedatie, quotum, progressief,motivatie bevorderen, thuis instructie
6 weken controle h.a.+ bij aanhoudende klachten->M.T. verwijzen voor advies/therapie
7 weken omslag chronisch met slechte prognose
9 weken controle+evaluatie H.A. en F.T./M.T. over verloop–>5 weken(9 consulten) training fysiotherapie STOPPEN

Voorwoord
Hoofdstuk 1 – 3
Hoofdstuk 4 – 6
Implementatie fysiomanuele therapie
Implementatie huisarts
Beleid SIG
Beleid Discus
Beleidsplan chronische rugklachten
Schema rugklachten
Beleidsplan lage rugklachten
Literatuur